Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Về chúng tôi

Thông tin về giáo dục mầm non

Thông tin chung về cách hoạt động giáo dục mầm non tại CH Séc  

 

Giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, nhưng trẻ em từ 2 tuổi cũng có thể được nhận vào học. Giáo dục mầm non hỗ trợ phương thức giáo dục của gia đình và bổ sung cho chúng những khuyến khích cụ thể. Đây là một giai đoạn giáo dục mà trẻ có thể có được, trước hết là những kinh nghiệm xã hội, kiến thức về cuộc sống xung quanh và động lực đầu tiên cho  việc học hỏi cả đời. Giáo dục tại trường mầm non được điều hành theo tài liệu Giáo trình đào tạo dành cho giáo dục mầm non.


Việc đi học mẫu giáo sẽ là bắt buộc cho trẻ em từ 5 tuổi (tuổi quyết định là vào ngày 31 tháng 8 của năm đó). Phụ huynh trả một phần chi phi giáo dục (học phí 600,- Kč) cho trường mầm non và phí ăn uống (tổng cộng khoảng    1 000 - 1 100Kč một tháng). Học sinh bắt đầu đi học bắt buộc được ưu tiên nhận vào trường và chỉ phải trả chi phí ăn uống. Tiêu chí khác để nhận trẻ vào học là hộ khẩu trong thành phố hay khu vực mà trường mầm non được thiết lập.

Trẻ đăng ký đi học mẫu giáo nửa ngày (về sau bữa trưa) hoặc cả ngày. Trường mầm non thường cung cấp cho trẻ đồ ăn phụ vào buổi sáng, bữa ăn trưa và đồ ăn phụ vào buổi chiều bao gồm cả đồ uống.


Năm học tại trường mầm non bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8, trong tháng 7 và tháng 8 chỉ có một số trường mầm non mở của và việc đi học của trẻ được dựa trên một quy tắc đặc biệt. Trẻ em được sắp xếp theo độ tuổi hoặc theo lớp với các độ tuổi hỗn hợp. Một lớp có tối đa 25-28 em và được dẫn dắt bởi hai giáo viên. Trường mẫu giáo được quản lý do hiệu trưởng, người chịu trách nhiệm nhận trẻ vào học.

 

Thời gian biểu hàng ngày tại trường mầm non:

 

Chế độ hoạt động hàng ngày tại trường mầm non rất linh hoạt, nó được định hướng theo kế hoạch hiện tại của lớp và theo nhu cầu của các trẻ em. Phụ huynh phải tuân thủ thời gian đưa đón con, nếu không có thỏa thuận khác với ban lãnh đạo nhà trường và giáo viên.

This is an example of daily schedule, you can fill in the times:

Dưới đây là ví dụ chế độ hàng ngày, quý vị có thể tự điền giờ cụ thể:

6:15 - 8:30 Nhận trẻ, trờ chơi tự do và các hoạt động tự phát của trẻ, làm việc cá nhân với từng đứa trẻ, học hội họa hay công việc thủ công

8.30 – 9:00 Bữa ăn phụ, sau bữa ăn nhẹ, bọn trẻ tiếp tục việc học của.
Vòng cộng đồng, nói chuyện với các em, các bài tập thư giãn ngắn. Tiếp tục theo phần chủ đề hiện tại – ví dụ các hoạt động phát triển kỹ năng của trẻ trong lĩnh vực nhận thức âm nhạc, nghệ thuật, cử động, làm việc, vv

9:30 – 11:30  Chuẩn bị cho thời gian ở ngoài trời – đi dạo quanh khu vực, ra vườn của nhà trường, chuyến đi chơi

11:30 – 12:00 Chuẩn bị ăn trưa – vệ sinh, ăn trưa

12:14 – 14:00  Chuẩn bị nghỉ ngơi, đọc hoặc nghe chuyện cổ tích và những câu chuyện, bài hát. Các trẻ lớn và những trẻ không có nhu cầu ngủ nhiều dậy sớm hơn và tham gia vào các hoạt động yên tĩnh trong lớp. Trẻ em không cần phải ngủ, nhưng chúng có không gian nghỉ theo nhu cầu của riêng mình.  

14:00 – 16:45  Bữa ăn phụ, sau đó chơi theo sở thích và lựa chọn của trẻ. Các hoạt động có nhân và nhóm, ra vườn chơi.

16:45  Kêt thúc giờ mở cửa trường mầm non 

Công cụ - Nên cho trẻ mang theo những gì

 

Kế hoạch thích ứng

Để trẻ có thể thích ứng thuận lợi quý vi nên sử dụng kế hoạch thích ứng. 

MẪU – Kế hoạch thích ứng của trẻ em tại MŠ  

Trường mầm non chúng tôi đã chuẩn bị cho các học sinh mới một kế hoạch thích ứng. Kế hoạch này giúp trẻ từ từ làm quen mới mội trường của trường mầm non qua sự giúp đỡ của bố mẹ và giáo viên trường. 

Rất hữu ích cho trẻ trong việc thích nghi khi phụ huynh có thể ở lại lớp cùng trẻ trong thời gian bắt đầu đi học theo kế hoạch sau đây:

Phụ huynh đưa trẻ đến trường mẫu giáo vào ngày thích ứng mà nhà trường đã thông báo trước.

Trong những tuần đầu tiên trẻ đi học, nên đón trẻ từ trường mẫu giáo sau bữa trưa.

Dần dần kéo dài thời gian lưu trú.