Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786
!! Z technických důvodů není funkční pevná linka ve školce na Veverkově ulici.

O nás

Motto třídy

„Pojď s beruškou do pohádky,
poletíme tam a zpátky.
Budeme si spolu hrát,
dívat se a poznávat.“

 

Informace o naší třídě

Věková skupina: 3 - 4,5 let
Počet dětí:          24 (13 chlapců, 11 dívek)

 

Rituály
 1. Tématicky zaměřené dny a týdny
 2. Oslavy narozenin a svátků
 3. Docházka
 4. Kalendář přírody
 5. Týdenní služby
Starají se o nás

Zemanová Eva

Učitelka

Burysková Amálie

Poletová Svatava

Vedoucí školní jídelny

Hanešová Zdeňka

Školnice

Specifické zaměření třídy

„Malý zahradníček“ a „Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět“ jsou 2 třídní vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic, se kterými uskutečňujeme své plány. Během celého roku rozvíjíme celkový rozvoj dětské osobnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, literárních i pracovních činnostech v souvislosti s aktuálním tématem.

Cílem je uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.

V rámci projektu „Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět“ tak např. navštívíme přírodní památku Na Plachtě, ZOO koutek ZŠ Bezručova, ZOO Dvůr Králové, Interhaf (naučný program o navazování kontaktu dítěte a psa), Záchranná stanice JARO v Jaroměři, Obří Akvárium HK, Veterinární školu HK, a spousta dalších. Dále se staráme přímo v naší MŠ o křepelky a pozorujeme hmyzí hotel na zahradě. 

Náplní „Malého zahradníka“ je založení povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách především na školní zahradě a v okolí MŠ Kamarád. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou a jejími plody v různých ekosystémech v závislosti na ročním období.

Čeká nás tak např. starost zahradu (manipulace s nářadím, sběr přírodnin) a bylinky (sběr, sušení), přírodní dekorace a práce s materiálem, sázení nových rostlin, zalévání, sklízení úrody naší zahrádky, výroba lojových koulí se semínky pro ptáčky, experimentování, aranžování suchých rostlin, obrazy z přírodních materiálů, levandulová sůl, rostlinný papír, závěsné dekorace, listová frotáž, barevné obláčky, přírodní koláže, a mnoho dalších činností.  

Děti si jako odměnu za svou péči mohou vytvořit bylinnou sůl do polévky, sáčky s levandulí, na provonění šatníku, hmyzí hotýlky, krmení pro ptáčky v zimě, rostlinné dekorace, papíry aj.

 

Pravidla chování ve třídě

V naší třídě se snažíme:

 • používat odpadkové koše – TŘÍDIT ODPAD
 • mluvit slušně a přiměřeně nahlas (nekřičet)
 • skládat si oblečení a věšet na věšáčky
 • přisunovat židle ke stolům po jejich použití
 • uklízet použitý materiál po práci a hře
 • čekat, až na nás přijde řada při hře i verbálním projevu, hlásit se
 • poprosit a poděkovat
 • vzájemně si půjčovat hračky
 • pozdravit a rozloučit se
 • chodit opatrně mezi stolky a herními pomůckami (předejít úrazu)
 • odcházet ze třídy s vědomím učitelky
 • dodržovat hygienu
 • dokončit započatý úkol
 • pomáhat si, dodržovat předem smluvená pravidla, být kamarádem se všemi dětmi
 • umět přiznávat svoji vinu