Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

Beruška | Veřejně dostupné vektory

Motto třídy

„Pojď s beruškou do pohádky,
poletíme tam a zpátky.
Budeme si spolu hrát,
dívat se a poznávat.“

 

Informace o naší třídě

Věková skupina: 3 - 4,5 let
Počet dětí:          24 (13 chlapců, 11 dívek)

 

Rituály
  1. Tématicky zaměřené dny a týdny
  2. Oslavy narozenin a svátků
  3. Docházka
  4. Kalendář přírody
  5. Týdenní služby

Zemanová Eva

Učitelka

Festová Bára

Učitelka

Poletová Svatava

Vedoucí školní jídelny

Hanešová Zdeňka

Školnice

 

Zaměření třídy
Jsme třída nejmladších dětí, důležitá je pro nás adaptace nových dětí, orientace v novém prostředí - ve třídě, na zahradě, v okolí mateřské školy, začlenění do kolektivu, zvládání jednoduché sebeobsluhy a hygienických návyků, vlídný a citlivý přístup k jednotlivým dětem a začlenění se do třídy vrstevníků.
„Malý zahradníček“ a „Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět“ jsou 2 třídní vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic, se kterými uskutečňujeme své plány. Náplní „Malého zahradníka“ je založení povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách především na školní zahradě a v okolí MŠ Kamarád. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou a jejími plody v různých ekosystémech v závislosti na ročním období. Během celého roku rozvíjíme celkový rozvoj dětské osobnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, literárních i pracovních činnostech v souvislosti s aktuálním tématem.
Cílem je uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.
Hrajeme si a učíme se celý rok - pozorujeme krásy přírody, svět kolem nás v ročních obdobích - jaro, léto, podzim, zima .
Naším hlavním cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích, a co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu - pobyt dětí na zahradě, vycházky v okolí mateřské školy, výlety apod.
Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte
Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se říkanky, cvičíme, tancujeme, zpíváme, rozvíjíme prosociální vztahy, komunikační dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci, matematicko - logické myšlení.....
Klademe důraz na slušné chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, navzájem si pomáhat.

 

 

Pravidla třídy
Máme se rádi a jsme kamarádi
Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc
Rádi se učíme nové věci, jsme šikovné děti
Osobní věci si ukládáme na své místo, které je označeno značkou, hračky a pomůcky ukládáme na určené místo
Dodržujeme hygienické návyky
Umíme požádat druhé dítě nebo paní učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme
Chráníme vše živé a přírodu kolem nás

 

Sebeobsluha
•    Znát své jméno a příjmení
•    Umět si říci, co chce nebo potřebuje
•    Požádat o hračku a uklidit ji na místo
•    Vysmrkat se a používat kapesník
•    Při jídle sedět u stolu
•    Samostatně jíst a pít, používat lžíci
•    Umět pít z hrnečku
•    Dodržovat čistotu při stolování
•    Umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku
•    Používat toaletu, splachovat (pleny jsou nepřípustné)
•    Samostatně se svlékat i oblékat
•    Umět si vyzouvat a nazouvat boty
•    Uklízet svoje oblečení na vyhrazené místo
•    Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku