Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

Beruška | Veřejně dostupné vektory

Motto třídy

„Pojď s beruškou do pohádky,
poletíme tam a zpátky.
Budeme si spolu hrát,
dívat se a poznávat.“

 

Informace o naší třídě

Věková skupina: 2,5 - 4  roky
Počet dětí:          25

 

Rituály

Ranní komunitní kruh - "Velké kolo uděláme" - svolání dětí do kruhu - přivítáme se a povíme si, co budeme dělat 

Oslava narozenin a svátků

Před odpočinkem - četba pohádky

Pohlazení na lehátku - zklidnění

Zemanová Eva

Učitelka

Festová Bára

Učitelka

Poletová Svatava

Vedoucí školní jídelny

Hanešová Zdeňka

Školnice

 

Zaměření třídy
Jsme třída nejmladších dětí, důležitá je pro nás adaptace nových dětí, orientace v novém prostředí - ve třídě, na zahradě, v okolí mateřské školy, začlenění do kolektivu, zvládání jednoduché sebeobsluhy a hygienických návyků, vlídný a citlivý přístup k jednotlivým dětem a začlenění se do třídy vrstevníků.
„Malý zahradníček“ a „Spolu se zvířátky poznáváme život a objevujeme svět“ jsou 2 třídní vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic, se kterými uskutečňujeme své plány. Náplní „Malého zahradníka“ je založení povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách především na školní zahradě a v okolí MŠ Kamarád. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou a jejími plody v různých ekosystémech v závislosti na ročním období. Během celého roku rozvíjíme celkový rozvoj dětské osobnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, literárních i pracovních činnostech v souvislosti s aktuálním tématem.
Cílem je uvědomění si vlivu přírody na člověka a člověka na přírodu.
Hrajeme si a učíme se celý rok - pozorujeme krásy přírody, svět kolem nás v ročních obdobích - jaro, léto, podzim, zima .
Naším hlavním cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích, a co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu - pobyt dětí na zahradě, vycházky v okolí mateřské školy, výlety apod.
Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte
Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se říkanky, cvičíme, tancujeme, zpíváme, rozvíjíme prosociální vztahy, komunikační dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci, matematicko - logické myšlení.....
Klademe důraz na slušné chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, navzájem si pomáhat.

 

 

Pravidla třídy
Máme se rádi a jsme kamarádi
Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc
Rádi se učíme nové věci, jsme šikovné děti
Osobní věci si ukládáme na své místo, které je označeno značkou, hračky a pomůcky ukládáme na určené místo
Dodržujeme hygienické návyky
Umíme požádat druhé dítě nebo paní učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme
Chráníme vše živé a přírodu kolem nás

 

Sebeobsluha
•    Znát své jméno a příjmení
•    Umět si říci, co chce nebo potřebuje
•    Požádat o hračku a uklidit ji na místo
•    Vysmrkat se a používat kapesník
•    Při jídle sedět u stolu
•    Samostatně jíst a pít, používat lžíci
•    Umět pít z hrnečku
•    Dodržovat čistotu při stolování
•    Umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku
•    Používat toaletu, splachovat (pleny jsou nepřípustné)
•    Samostatně se svlékat i oblékat
•    Umět si vyzouvat a nazouvat boty
•    Uklízet svoje oblečení na vyhrazené místo
•    Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku