Dnešní menu
chléb, pom.luštěninová, švédský čaj, ovoce
pol.bramborová
bramborové špalíčky, povidlová omáčka, tvaroh.přeliv, čaj, jablko
rohlík s máslem, džus, ovoce
Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Zápis do mateřské školy


 

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2024/2025
do Mateřské školy Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495

 

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí podání Žádosti.

 

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ.  V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být, proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 15. 4. 2024 do 13. 5. 2024, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na stránkách mateřské školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně, a to nejpozději do 31. 5. 2023 (tiskopis ke stažení na stránkách mateřské školy).
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

V pondělí 13. 5.  2024 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo
v úterý 14.5. 2024 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod
(pracoviště Veverkova 1495, vchod do areálu MŠ, kancelář ředitelky)

 1. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo a vyčkáte na vyzvání
 2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy Marií Pražákovou, skolka.kamarad.hk@gmail.com, tel.: 606678411) nahlédnout osobně do spisu ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 hod.
 3. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pondělí 3. 6. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána zákonným zástupcům dětí ve středu 5.6. 2024 od 13:00 do 15:30 hod, případně zasílána datovou schránkou nebo poštou do vlastních rukou.
 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 15:30 hodin pro rodiče přijatých dětí na pracoviště MŠ Kamarád, Veverkova, od 16.30 pro rodiče dětí přijatých na MŠ Kamarád, Hrubínova. Setkání proběhne ve třídě Delfínů (budova Veverkova, druhý vstup, druhé poschodí).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.
 5. Sledujte úvodní stranu www stránek školy (www.mskamaradhk.cz), kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

                                                                                                   Mgr. Bc. Marie Pražáková, DiS.

                                                                                                               ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NS enrolment and admission, communication with parents

 

Required documents for NS enrolment

 1. application for preschool education (available in the NS)                                  
 2. parents‘ (legal guardians‘)  ID or passport
 3. birth certificate (or other document proving that the person is the child’s legal guardian)
 4. healths insurance card
 5. If the child is not a pre-schooler admitted to the compulsory final year of NS (5 year olds), you must also submit:
  1. confirmation that the child was vaccinated (vaccination record)      
  2. health assesment report from a GP
  3. residence permit  (non-EU nationals)     

NS admission procedure

 

Legal guardian picks up the application form for the child’s admission in the NS where he/she wants to enrol his/her child  and fills it in. Part of the application form is a health assement report from a GP. Children enroled in the final year of NS  do not need this report.  

On the enrolment day, the legal guardian submits the filled in NS admission application and other required documents. On the enrolment day, there might be a short presentation of the NS, parents might be asked about the child’s specific needs, or the teachers can have a short chat with the child. There is no need to teach the child anything special for this day. The teachers make an assesment about the child’s language skills and behavior so that they can make sensible division into groups. 

Within 30 days from the enrolment day, parents receive the decision if their child was admitted to the NS or not. If the child was admitted, the parents are supposed to visit the NS 20.6.2024 and pick up the registration sheet, information about the NS, they are notified of the date of the adaptation day and set up the first day of their child‘ s NS attendance.    

On the first day of the child‘s NS attendance, parents hand the teacher the registration sheet with this information filled in: the child’s name and surname, personal number, nationality, permanent address and legal guardian’s name and surname, permanent address, contact address and phone number.

 

Cooperation and comunnication between parents and NS

The nursery school teacher usually consults current issues upon the child’s arrival or departure from the NS or during a meeting (individual or group meetings, they usually take place at the beginning of the school year). If the child is sick, parents must excuse his/her absence no later than at the time of the usual arrival.  Contacting the parent via e- mail is also possible. 

 

 

 


Зарахування та зарахування до дитячого садка, співпраця та комунікація з батьками

 

Документи, необхідні для зарахування дитини до дитячого садка

 

 1. заяву на дошкільну освіту (можна забрати в дитячому садку)                              
 2. ID-картка або паспорт батьків (законних опікунів)                                                                
 3. свідоцтво про народження дитини (або інший документ, який підтверджує, що особа є законним опікуном дитини)                                                                    
 4. Підтвердження медичного страхування (страхова картка)
 5. Якщо це не обов'язковий дошкільний рік (діти віком від 5 років), також необхідно подати:                                                                              
  1. Підтвердження обов'язкової вакцинації (наприклад, карта щеплень дитини)
  2. Заява лікаря-терапевта про стан здоров'я дитини
  3. дозвіл на проживання (для громадян країн, що не входять до ЄС) Порядок зарахування дитини до дитячого садка
        

Порядок зарахування дитини до дитячого садка

 

Законний опікун забирає заяву про зарахування дитини безпосередньо в дитячий садок, в який він хоче записати дитину, і заповнює її. Частиною цієї заяви є довідка лікаря-терапевта про стан здоров'я дитини, яка не є обов'язковою для дітей у дошкільному році.  

При зарахуванні до дитячого садка законний опікун подає заповнену заяву про зарахування дитини до дитячого садка та інші необхідні документи. Під час зарахування може бути коротка презентація дитячого садка, інтерв'ю з батьками про конкретні потреби дитини або інтерв'ю з дитиною. Не обов'язково вчити дитину чомусь конкретному, щоб записатися. Скоріше, вчитель або директор має уявлення про мовні навички та поведінку дітей, щоб належним чином розмістити їх у класах. 

Рішення про те, чи приймати дитину до дитячого садка, батьки отримають протягом 30 днів після зарахування. Після отримання рішення про зарахування дитини батьки прийдуть до садочка 20.06.2024 р., заберуть реєстраційний лист дитини, інформацію про роботу дитячого садка, їм повідомлять дату дня адаптації та конкретну дату початку перебування дитини в садочку. 

При вступі дитини в дитячий сад батьки передадуть класному керівнику реєстраційний лист дитини, в якому будуть вказані ім'я та прізвище дитини, номер народження, громадянство і місце постійного проживання, а також ім'я та прізвище законного представника, місце постійного проживання і адреса для видачі документів і номер телефону

 

Співпраця, комунікація батьків з дитячими садочками

 

Вихователь дитячого садка, як правило, консультує все необхідне під час особистої зустрічі з батьками в момент приїзду або збору дітей або на домовленій зустрічі (індивідуальна або групова у формі класних зборів батьків, як правило, на початку року). Якщо дитина захворіла або не може прийти в садок з будь-яких інших причин, батьки вибачать дитину по телефону не пізніше, ніж в момент передбачуваного приїзду. Спілкування через електронну пошту також може спрацювати.

 

 

 


Đăng ký và nhận học sinh vào mẫu giáo (MG), hợp tác và giao tiếp với phụ huynh

 

Những giấy tờ cần thiết khi đi đăng ký nhập học cho trẻ vào MG

 

 1. đơn đăng ký vào giáo dục mầm non (có thể lấy tại trường MG)                                  
 2. thẻ công dân hoặc hộ chiếu của phụ huynh (người đại diện pháp lý)                      
 3. giấy khai sinh của trẻ (hoặc giấy tờ khác chứng minh người nộp đơn là người đại diện pháp lý của trẻ)
 4. giấy xác nhận về bảo hiểm y tế (thẻ bảo hiểm y tế)
 5. Nếu đây không phải là năm học bắt buộc trước khi vào tiểu học (trẻ em từ 5 tuổi), thì cần thêm những giấy tờ này:
  1. giấy xác nhận về tiêm chủng bắt buộc (vd. thẻ tiêm chủng của trẻ em)        
  2. giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ từ bác sĩ gia đình      
  3. giấy phép/thẻ cư trú (dành cho những người ngoài EU)     

     

Quá trình nhận trẻ vào MG

 

Người đại diện pháp lý lấy đơn xin tiếp nhận trẻ ngay tại trường MG mà mình muốn đăng ký cho trẻ vào học và điền vào đơn. Một phần của tờ đơn này là xác nhận của bác sĩ gia đình về tình trạng sức khỏe của trẻ. Trẻ ở năm học bắt buộc trước tiểu học không cần giấy này.    

Khi đến MG đăng ký, người đại diện pháp lý nộp đơn xin tiếp nhận trẻ vào MG và những giấy tờ cần thiết. Trong quá trình đăng ký có thể sẽ có phần giới thiệu ngắn về trường MG, phụ huynh có thể bị hỏi về những nhu cầu  đặc trưng của trẻ, hoặc họ có thể nói chuyện với cả trẻ. Khi đến đăng ký, không cần dạy trẻ bất cứ điều cụ thể cả. Giáo viên hay hiệu trưởng chỉ thăm dò kỹ năng ngôn ngữ và cách cư xử của trẻ để họ sắp đặt vào lớp thích hợp.
Phụ huynh sẽ nhận được quyết định được nhận hay không được nhận 30 ngày sau khi đăng ký. Sau khi nhận được quyết định về việc nhập học 20.06.2024, phụ huynh phải đến trường mẫu giáo lấy Hồ sơ học sinh để điền vào, thông tin về cách vận hành thường ngày của trường mẫu giáo, thống nhất về quá trình thích ứng và ngày nhập học chính xác của trẻ vào trường mầm non.

Khi trẻ vào MG học, phụ huynh nộp cho cô giáo chủ nhiệm Hồ sơ học sinh, trong đó ghi rõ: tên và họ học sinh, số sinh, quốc tịch và nơi đăng ký hộ khẩu, tiếp theo là tên và họ người đại diện pháp lý, nơi đăng ký hộ khẩu và địa chỉ gửi thư và số điện thoại.

Hợp tác, giao tiếp giữa phụ huynh và trường MG

 

Giáo viên trường MG thường thông báo những việc cần thiết khi gặp phụ huynh trong thời gian nhận và trả trẻ hoặc qua buổi gặp mặt được hẹn trước (gặp mặt cá nhân hoặc cả nhóm qua hình thức họp phụ huynh, thường là vào đầu năm học). Nếu trẻ bị ốm hoặc vì một lý do nào khác mà không thể đến trường, phụ huynh phải gọi điện đến trường xin phép, muộn nhất là vào thời gian bàn giao trẻ. Có thể liên lạc qua e-mail.