Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

Zápis do mateřské školy

 

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2024/2025
do Mateřské školy Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495

 

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí podání Žádosti.

 

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ.  V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být, proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 15. 4. 2024 do 13. 5. 2024, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na stránkách mateřské školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:

 

 

 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

V pondělí 13. 5.  2024 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo
v úterý 14.5. 2024 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod
(pracoviště Veverkova 1495, vchod do areálu MŠ, kancelář ředitelky)

 1. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo a vyčkáte na vyzvání
 2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy Marií Pražákovou, skolka.kamarad.hk@gmail.com, tel.: 606678411) nahlédnout osobně do spisu ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 hod.
 3. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pondělí 3. 6. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána zákonným zástupcům dětí ve středu 5.6. 2024 od 13:00 do 15:30 hod, případně zasílána datovou schránkou nebo poštou do vlastních rukou.
 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 15:30 hodin pro rodiče přijatých dětí na pracoviště MŠ Kamarád, Veverkova, od 16.30 pro rodiče dětí přijatých na MŠ Kamarád, Hrubínova. Setkání proběhne ve třídě Delfínů (budova Veverkova, druhý vstup, druhé poschodí).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.
 5. Sledujte úvodní stranu www stránek školy (www.mskamaradhk.cz), kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

                                                                                                   Mgr. Bc. Marie Pražáková, DiS.

                                                                                                               ředitelka školy