Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

Motto třídy
S žabičkou objevujeme svět....

 

Informace o naší třídě

Počet dětí: 23 (12dívek a 11 chlapců)

Věková skupina: 3-4 roků

 

Rituály

Ranní komunitní kruh - velké kolo uděláme - svolání dětí do kruhu - přivítáme se a povíme si, co budeme dělat

Oslava narozenin a svátků

Před odpočinkem - četba pohádky

Pohlazení na lehátku - zklidnění

Péče o školní záhon

Starají se o nás

Pešková Eva

Kuchařka

Rezková Monika

Učitelka

 

Specifické zaměření třídy

Pomáháme dětem zvládnout odloučení od rodiny, připravit jim dostatek podnětů k zabavení i učení nenásilnou formou.

V průběhu všech činností spontánních i řízených se snažíme vést děti ke vztahu k přírodě, druhým lidem i k sobě samým. Pěstujeme v nich soubor vědomostí a návyků, jež jsou podstatné pro soužití člověka s přírodou a pro její ochranu.

S tím souvisí i zaměření na různé fyzikální pokusy a zapojení do soutěže Pohár vědy.

Vedeme děti k dobrým vztahům k ostatním, aby si dokázaly pomáhat, půjčovat hračku, chovat se kamarádsky a tím přispívat k pocitu důvěry a celkové pohodě ve třídě.

Podporujeme děti ve snaze pozorovat, objevovat a získané zkušenosti uplatňovat v dalším učení.

Respektujeme individualitu každého dítěte.

Vedeme děti k dobrým vztahům k ostatním, aby si dokázaly pomáhat, půjčovat hračku, chovat se kamarádsky, a tím

přispívat k pocitu důvěry a celkové pohodě ve třídě.

 

 

Stolování

Při svačinkách i obědech se děti seznamují s pestrou stravou. Denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

Svačinku si samy donesou ke stolečku, nápoje roznáší p. učitelka. Po jídle samy odnáší nádobí.

Polévku dětem rozdá p. kuchařka, druhé jídlo roznesou p. učitelky. Postupně se dětí učí donést si druhé jídlo samy

Děti se učí správně držet lžíci a samostatně jíst.

Po obědě děti samy odnášejí nádobí.

 

Sebeobsluha

Děti se postupně učí být samostatné při sebeobsluze: oblékat se a správně si připravit a obout boty (bačkorky).

Paní učitelky dětem s oblékáním pomáhají a boty zavazují.

Děti se postupně učí svlečené oblečení obrátit, složit a dát na své místo.

Děti se učí samostatně používat WC, umýt si ruce mýdlem.