Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786
!! Z technických důvodů není funkční pevná linka ve školce na Veverkově ulici.

O nás

 

Motto třídy

 „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Každý má u nás svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí a pohlazení.

 

Informace o naší třídě

Třídu navštěvuje 25 předškolních dětí ve věku     5 -7 let.

 

 

Klíčová slova, charakterizující naši třídu
KAMARÁDSKY, VESELE, SPOLEČNĚ, ZDRAVĚ, HRAVĚ, TVOŘIVĚ, JASNĚ, JEDNODUŠE, ŠŤASTNĚ, SAMOSTATNĚ, OHLEDUPLNĚ, ČESTNĚ, BEZPEČNĚ.

 

Rozšířené činnosti v naší třídě

seznámení s anglickým jazykem

logohrátky

plavání

flétna

výtvarné tvoření Šikulkové

pobytový lyžařský kurz

pozemní hokej

Starají se o nás

Volfová Miloslava

Učitelka

Festová Bára

Učitelka

Novotná Jana

Kuchařka

Specifické zaměření třídy

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Naším hlavním cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích, a co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu - pobyt dětí na zahradě, vycházky v okolí mateřské školy, výlety, exkurze....

Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská a kamarádská atmosféra, aby se všichni snažili dodržovat společně dohodnutá pravidla. K dětem přistupujeme s láskou a snažíme se u nich budovat citlivý přístup ke kamarádům i okolí.

Rozvíjíme matematické představy, literární a dramatickou výchovu, prostorovou orientaci a jiné dovednosti. Celý rok se svědomitě připravujeme na vstup nejen do základní školy, ale i do života.

Přítomný okamžik a zážitek je pro nás důležitější víc než dokonalý výsledek. Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje. Zdravý selský rozum - na všem se dá domluvit.

Ne oni a já, ale my! Pokazit se může - napravit se musí! Ty umíš to a já zas tohle a všichni dohromady uděláme moc...

Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se říkanky, cvičíme, tancujeme, zpíváme, rozvíjíme prosociální vztahy, komunikační dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci, matematicko - logické myšlení..... Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje.

 Zaměřujeme se především na sportovní hry (pozemní hokej, hokejbal, míčové hry,..), celkovou obratnost, hrubou motoriku (např. skok přes švihadlo, skok do dálky, hod, různé překážky atd..), jízda na koloběžkách. Podporujeme spontánní hry, děti vedeme ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Dbáme na správné dýchání při cvičení (nezadržovat dech).

Naše třída je zapojena do celoročního projektu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".

Pozorujeme a staráme se o želvičky ve třídě a bažanty na zahradě.

 

Naše rituály

,, Dobré ráno, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Mám dvě očka na koukání 

a dvě uši k naslouchání.

Dobrý den, dobrý den 

hezký den si pořejem ! "

 

  • Ranní pozdravení
  • Kalendář dní, týdnů a měsíců
  • Přání před obědem
  • Před odpočinkem četba pohádky
  • Oslavy narozenin a svátků
  • Knihovníček (zapisují, jakou knížku doma čtou, putuje mezi dětmi ve třídě)
  • Týdenní služba a její povinnosti
  • Celoroční sledování počasí