Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

 

Motto třídy

 „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Každý má u nás svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí a pohlazení.

 

Informace o naší třídě

Počet dětí: 27 dětí

Počet chlapců: 16

Počet dívek: 11

Individuální vzdělávání: 1 dítě

 

Rozšířené činnosti v naší třídě

Logohrátky

Kurz plavání

Flétna

Výtvarné tvoření

Pobytový lyžařský kurz

Jarní škola v přírodě

"Malý čtěnář"

Starají se o nás

Zhoufová Karolína

Učitelka

Šímová Jitka

Učitelka

Novotná Jana

Kuchařka

Specifické zaměření třídy

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Naším hlavním cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích, a co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu - pobyt dětí na zahradě, vycházky v okolí mateřské školy, výlety, exkurze....

Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská a kamarádská atmosféra, aby se všichni snažili dodržovat společně dohodnutá pravidla. K dětem přistupujeme s láskou a snažíme se u nich budovat citlivý přístup ke kamarádům i okolí.

Rozvíjíme matematické představy, literární a dramatickou výchovu, prostorovou orientaci a jiné dovednosti. Celý rok se svědomitě připravujeme na vstup nejen do základní školy, ale i do života.

Přítomný okamžik a zážitek je pro nás důležitější víc než dokonalý výsledek. Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje. Zdravý selský rozum - na všem se dá domluvit.

Ne oni a já, ale my! Pokazit se může - napravit se musí! Ty umíš to a já zas tohle a všichni dohromady uděláme moc...

Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se říkanky, cvičíme, tancujeme, zpíváme, rozvíjíme prosociální vztahy, komunikační dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci, matematicko - logické myšlení..... Využíváme situace a prožitky k učení - lépe tak porozumíme tomu, co se kolem nás děje.

 Zaměřujeme se především na sportovní hry (pozemní hokej, hokejbal, míčové hry,..), celkovou obratnost, hrubou motoriku (např. skok přes švihadlo, skok do dálky, hod, různé překážky atd..), jízda na koloběžkách. Podporujeme spontánní hry, děti vedeme ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek, doplňků a zajímavého nářadí a náčiní. Dbáme na správné dýchání při cvičení (nezadržovat dech).

Naše třída je zapojena do celoročního projektu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".

Pozorujeme a staráme se o želvičky ve třídě a bažanty na zahradě.

 

Naše rituály
  • Ranní pozdrav

"Dobrý den, dobrý den, pojďte všechny děti sem.

Dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den.

Kdo je z dětí dneska tady, zazpívá si s chutí s námi.

Dobrý den slunce, dobrý den nebe, dobrý den země, dobrý den kameny, rostliny a stromy, dobrý den zvířátka ušatý, beránci rohatí a ptáci, co v povětří létáte, rybky, co ve vodách plavete a děláte malé vlny a velké vlny, dobrý den ty, dobrý den já a kdo tu s námi není, tomu pošleme pozdravení.

Dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den!"

 

"Všichni všichni jsme tady, všichni, všichni, všichni. Všichni jsme tu dohromady, všichni, všichni, všichni. Já jsem tu a ty tady a všichni dohromady. Všichni, všichni, jsme tady, všichni, všichni, všichni."

 

"To jsem já, to jsem já, to jsem já,

to jsi ty, to jsi ty, to jsi ty,

to jsme my, to jsme to jsme my."

  • Kalendář dní, týdnů a měsíců
  • Přání před obědem

"Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme, záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na tu dobrou polívčičku."

  • Před odpočinkem četba pohádky

"Když na postýlce ležíme, tak se hezky ztišíme, pohádku si poslechneme, pak si hezky odpočineme."

  • Oslavy narozenin a svátků
  • Týdenní služba a její povinnosti