Dnešní menu
chléb, pom.luštěninová, švédský čaj, ovoce
pol.bramborová
bramborové špalíčky, povidlová omáčka, tvaroh.přeliv, čaj, jablko
rohlík s máslem, džus, ovoce
Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

 

Motto třídy

 „Užij si dnešní den naplno, jelikož takový den už se nikdy opakovat nebude"

Každý má u nás svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí a pohlazení.

 

Informace o naší třídě

Počet dětí: 27 dětí

Počet chlapců: 16

Počet dívek: 11

Individuální vzdělávání: 1 dítě

Asistent pedagoga: Marie Kyriánová

 

Rozšířené činnosti v naší třídě

Logohrátky

Kurz plavání

Flétna

Výtvarné tvoření

Pobytový lyžařský kurz

Jarní škola v přírodě

"Malý čtěnář"

Starají se o nás

Zhoufová Karolína

Učitelka

Marie Kyriánová

Asistentka

Šímová Jitka

Učitelka

Novotná Jana

Kuchařka

 

Specifické zaměření třídy

Třída Sluníček se zaměřuje na tyto oblasti:

Ekologie

Smyslem ekologie u nás ve třídě Sluníček je rozvíjet pomocí různorodých činností pozitivní vztah k okolí, k sobě samotného, k prostředí, ke světu, ve kterém žijeme a samozřejmě k přírodě. Naším cílem je vést děti samostatnosti a zodpovědnosti za své chování, ať je pozitivní nebo negativní.

Podpora duševního zdraví

V naší třídě se snažíme mít po celý rok klidnou, radostnou a usměvavou atmosféru a mimo to klademe důraz na pozitivní duševní zdraví dítěte. Snažíme se vést individuální rozhovory nejen s dětmi, ale i s rodiči, kteří jsou za každou zpětnou vazbu vděční.

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl je velmi široký pojem, ale my se snažíme dětem předat to, co se jim hodí nejen v mateřské škole, ale i v budoucím životě. Vedeme děti ke sportu, k pohybu, k rozvoji pohybového aparátu. Využíváme k tomu různé sportovní akce, sportovní soutěže, nebo projekt od sportovního spolku Sokol „Svět nekončí za vrátky.“

Svět nekončí za vrátky + grafomotorika

Tento projekt od sportovního spolku nám pomáhá k rozvoji pohybového aparátu dítěte. Každé dítě má svůj sešit, ve kterém jsou znázorněné různé pohybové dovednosti pro danou věkovou kategorii.

Etika

Jelikož je třída Sluníček plná předškolních dětí, je zapotřebí dbát také na etickou výchovu. I když je etická výchova v naší mateřské škole všudypřítomná, považovaly jsme tuto oblast za velmi důležitou, a právě proto jsme ji chtěly několika tématy během školního roku více prohloubit.

Digitalizace

V dnešní rychlé době je velmi důležité rozvíjet děti i po stránce digitální (robotické), jelikož se s touto oblastí setkávají již v útlém věku.

Pro rozvoj po stránce digitální nám v mateřské škole pomáhají různé digitální a robotické hračky např. Bee-bot včelka, Bootley, Colby myš, robotické vláčky, interaktivní tabule aj.

 

Naše rituály
  • Ranní pozdrav

"Dobrý den, dobrý den, pojďte všechny děti sem.

Dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den.

Dobrý den slunce, dobrý den nebe, dobrý den země, dobrý den kameny, rostliny a stromy, dobrý den zvířátka ušatý, beránci rohatí a ptáci, co v povětří létáte, rybky, co ve vodách plavete a děláte malé vlny a velké vlny, dobrý den ty, dobrý den já a kdo tu s námi není, tomu pošleme pozdravení.

Dobrý den, dobrý den, ať je krásný celý den!"

 

"Všichni všichni jsme tady, všichni, všichni, všichni. Všichni jsme tu dohromady, všichni, všichni, všichni. Já jsem tu a ty tady a všichni dohromady. Všichni, všichni, jsme tady, všichni, všichni, všichni."

 

"To jsem já, to jsem já, to jsem já,

to jsi ty, to jsi ty, to jsi ty,

to jsme my, to jsme to jsme my."

  • Kalendář dní, týdnů a měsíců
  • Přání před obědem

"Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme, záda pěkně narovnáme, na kolínka ruce dáme a počkáme chviličku na tu dobrou polívčičku."

  • Před odpočinkem četba pohádky

"Když na postýlce ležíme, tak se hezky ztišíme, pohádku si poslechneme, pak si hezky odpočineme."

  • Oslavy narozenin a svátků
  • Týdenní služba a její povinnosti