Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786

O nás

Delfínci | MŠ Světlá nad Sázavou

Informace o naší třídě

Počet dětí ve třídě: 25      (15 chlapců,10 dívek)

Věková skupina: 5-7 let

 

Rituály

Ranní pozdravení

Přání před obědem

Každodenní služba a její povinnosti

Celoroční sledování počasí

Oslavy narozenin a svátků

Komunitní kruh

Starají se o nás

Dvořáková Margita

Učitelka

Janischová Kateřina

Kuchařka

Mgr. Bc. Marie Pražáková Dis.

Ředitelka

Tomková Milena

Uklízečka

Zaměření třídy

Dětem nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Je pro nás důležité, aby se děti cítily jistě, bezpečně a spokojeně. Edukační činnosti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ.

Pomáháme dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Je pro nás prioritou, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu. Motivujeme je k dalšímu poznávání, učení a přibližujeme normy a hodnoty touto společností uznávané. Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí.

Využíváme odpovídající metody a formy práce. Do výuky zařazujeme prožitkové a kooperativní učení.

 

Specifické zaměření třídy

 

 • Grafomotorika a jazyková pohotovost
 • Rozvoj informační gramotnosti
 • Světová škola
 • Děti na startu
 • Flétničky
 • Pečení
 • Tanečky
 • Polytechnické aktivity

 

Společná pravidla
 • Při příchodu do třídy pozdravíme pani učitelku a děti. Při odchodu se s nimi rozloučíme.
 • Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc.
 • Umíme požádat druhé dítě nebo pani učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme.
 • Osobní věci uklízíme na své místo, které je označeno značkou. Hračky a pomůcky ukládáme na určené místo.
 • Rádi se učíme nové věci.
 • V ložnici se chováme tiše a i ve třídě se domlouváme klidným hlasem.
 • Máme se rádi, jsme kamarádi.
 • Chráníme životní prostředí. Dbáme na pořádek a čistotu ve svém okolí.
 • Dodržujeme hygienické návyky.
 • Když jeden mluví, ostatní poslouchají.
 • Svou práci vždy dokončíme, abychom se s ní mohli i později ještě potěšit.