Kontakt
Veverkova 1495
Hradec Králové, 500 02
skolka.kamarad.hk@gmail.com
IČ: 71000755
Veverkova
725 761 533
Hrubínova
495 522 226
724 383 786
!! Z technických důvodů není funkční pevná linka ve školce na Veverkově ulici.

O nás

Koupelnová předložka Roztomilý kreslený ryby - PIXERS.CZ
Informace o třídě

Věk dětí: 3 - 6 let

Počet dětí: 27

Dívky: 11

Chlapci: 16

Pravidla třídy

Postýlkové

Talířkové

Srdíčkové

Pusinkové

Hračkové

Kapičkové

Šnečkové

Starají se o nás

Šímová Jitka

Učitelka

Zhoufová Iva

Vedouci kuchařka


Zhoufová Karolína

Učitelka

 

Motto

Motto třídy 

Prozkoumáváme svět s kouzelnou rybičkou. 

V naší třídě Rybiček se snažíme o klidné, přátelské, milé a svobodné prostředí, kde si děti přijdou užít svůj den, jelikož každý den si můžeme užít jinak.

Naše kouzelná rybička nás provází životem v mateřské škole, napomáhá nám se adaptovat na nové kamarády, na nové prostředí, ale i nové paní učitelky, nebo děti z odlišných kultur. Také ji využíváme k novému poznání, naučení se dovedností a schopností, které potřebujeme k budoucímu životu.  Společně s ní objevujeme svět, tvoříme a vyrábíme, zpíváme a cvičíme, pozorujeme a vyzvídáme.

Chceme dětem zaručit různorodé vzdělávání pomocí různých literárních, hudebních, sportovně pohybových, sociálních, ale i komunikativních činností a jiných her, kde děti využívají své dosavadní dovednosti a schopnosti. Nejen, že tyto činnosti tvoříme pro uspokojení dětí, ale také pro jejich další důležitý rozvoj.

Ve třídě Rybiček je 27 dětí a každé z nich má zcela odlišné potřeby, odlišné vlastnosti a schopnosti. Proto je potřeba přistupovat ke každému dítěti individuálně a společně vytvořit pravidla, která nám pomáhají uhlídat hranice, přátelskou atmosféru ve třídě a nejdůležitější je pro nás klid a dostatek času na hru nebo aktivitu.

Je důležité dítěti vytvořit i rytmus, který dítěti dodává vnitřní klid, spokojenost a především řád. Proto se společně každý den potkáváme a dodržujeme rytmus, který jsem si opět s dětmi zformovaly a přišly na to, co je pro nás tou nejlepší formou, ať už pozdravení, loučení, přání dobrého chutnání nebo oslavy narozenin.

Koupelnová předložka Roztomilý kreslený ryby - PIXERS.CZNaše třída by nemohla plynně fungovat bez kouzelných slovíček, které jsme se naučily v minulosti a stále připomínáme s kouzelnou rybičkou. Jedná se o slovíčka prosím, děkuji a oslovování kamarádů jménem. Nemohla by ale také fungovat bez občasných rozhovorů o tom, co se nám zrovna nepovedlo, co jsme udělaly jinak, nebo jsme udělaly i když neměly. I s tímto se v naší třídě můžeme potkat, ale, jak už je výše napsáno, tvoříme si s dětmi příjemný a zábavný den každý podle svého, aby se děti i paní učitelky těšily na další společně strávený den, který nás naučí spoustu věcí a otevře nám vrátka do světa, který jsem ještě neprozkoumaly.

Projekt třídy Rybičky

S kouzelnou rybičkou poznáváme svět – v ročních obdobích 

 / jaro, léto, podzim, zima/ 

Naším hlavní cílem je vnímat přírodu a její změny v jednotlivých ročních obdobích.

Cíle tohoto projektu jsou rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody a pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí  chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Očekávanými výstupy jsou schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění vyvíjí, a způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí.  

Pozornost věnovat především adaptaci nových dětí – dětí z cizojazyčného prostředí – klidné podnětné prostředí, vstřícné přijetí, seznámení s učitelkami, s dětmi a prostředím.

Hra je nejpřirozenějším projevem aktivity dítěte a odráží jeho vnímání okolního světa.

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte, klademe důraz na individualitu.

V pohybu dítě realizuje své schopnosti, nalézá jednu z možností komunikace, zdroj uspokojení a vnitřního pocitu radosti.

Využití robotických hraček – robot Bootley, včelička – základy programování, digitální gramotnost.

 

Motto třídy

Motto třídy 

Prozkoumáváme svět s kouzelnou rybičkou. 

V naší třídě Rybiček se snažíme o klidné, přátelské, milé a svobodné prostředí, kde si děti přijdou užít svůj den, jelikož každý den si můžeme užít jinak.

Naše kouzelná rybička nás provází životem v mateřské škole, napomáhá nám se adaptovat na nové kamarády, na nové prostředí, ale i nové paní učitelky, nebo děti z odlišných kultur. Také ji využíváme k novému poznání, naučení se dovedností a schopností, které potřebujeme k budoucímu životu.  Společně s ní objevujeme svět, tvoříme a vyrábíme, zpíváme a cvičíme, pozorujeme a vyzvídáme.

Chceme dětem zaručit různorodé vzdělávání pomocí různých literárních, hudebních, sportovně pohybových, sociálních, ale i komunikativních činností a jiných her, kde děti využívají své dosavadní dovednosti a schopnosti. Nejen, že tyto činnosti tvoříme pro uspokojení dětí, ale také pro jejich další důležitý rozvoj.

Ve třídě Rybiček je 27 dětí a každé z nich má zcela odlišné potřeby, odlišné vlastnosti a schopnosti. Proto je potřeba přistupovat ke každému dítěti individuálně a společně vytvořit pravidla, která nám pomáhají uhlídat hranice, přátelskou atmosféru ve třídě a nejdůležitější je pro nás klid a dostatek času na hru nebo aktivitu.

Je důležité dítěti vytvořit i rytmus, který dítěti dodává vnitřní klid, spokojenost a především řád. Proto se společně každý den potkáváme a dodržujeme rytmus, který jsem si opět s dětmi zformovaly a přišly na to, co je pro nás tou nejlepší formou, ať už pozdravení, loučení, přání dobrého chutnání nebo oslavy narozenin.